Sporten op werk gebeurt steeds vaker

#sporten #business #werken

Over het algemeen vergen de meeste werkzaamheden steeds minder beweging. Dat komt onder andere door de automatisering en digitalisering. Dat werkgevers en werknemers meer aandacht besteden aan voldoende beweging en gezondheid, is een win-win. Er zijn steeds meer bedrijven waar werknemers onder werktijd de kans krijgen om te sporten. Ook in Nederland. Fitte werknemers zijn immers productiever en verzuimen minder.

Voldoende beweging is gezond

Dat bewegen goed is voor de gezondheid, weet iedereen zo langzamerhand wel. Bewezen is dat regelmatig bewegen het risico op onder andere beroertes, hart- en vaatziekten, diabetes type 2, darmkanker en hoge bloeddruk vermindert. Voldoende beweging helpt ook om het lichaamsgewicht op peil te houden; geen overbodige luxe als je weet dat de meerderheid van de Nederlandse mannen (ruim 55 procent) en vrouwen (50 procent) aan overgewicht lijdt. Daarnaast is bewegen ook goed voor botten, spieren en gewrichten en heb je er ook mentaal baat bij. Uit onderzoek blijkt namelijk dat mensen die voldoende bewegen, een beter zelfbeeld hebben en minder last hebben van angsten en depressies.

De Nederlandse beweegnorm legt de lat niet bepaald hoog. Dagelijks moet je minimaal 30 minuten ‘middelzwaar lichamelijk actief’ zijn. Hiermee worden bijvoorbeeld stevig wandelen of fietsen bedoeld.

Sportende werknemers zijn duurzaam inzetbaar

Veel werkende Nederlanders leven op een manier die hun gezondheid en hun werk (productiviteit) in de weg zit, blijkt uit onderzoek van het Nederlands Instituut voor Sport en Bewegen (NISB). Dankzij de invloed van automatisering en informatisering op de arbeidsmarkt, zal zittend werk verder blijven toenemen. Daarnaast wordt de werkdruk steeds groter, wat leidt tot meer stress op de werkvloer. Dit alles maakt fysiek en psychisch fitte en gemotiveerde werknemers steeds belangrijker (‘duurzame inzetbaarheid’). Volgens het NISB leidt het aanbieden van bedrijfssport tot een verbetering van de algemene gezondheid, vermindering in ziekteverzuim en een verbetering van de werkproductiviteit. Onderzoek van Monsterboard onder meer dan 12.000 Nederlanders stelde vast dat sportende werknemers minder vaak ziek zijn dan hun niet-sportende collega’s (drie ziektedagen tegenover vijf).

Dat werknemers voldoende beweging nemen, is dus ook voor de werkgever belangrijk. Op Arboportaal staat te lezen dat Nederland maar liefst 240 tot 380 miljoen euro per jaar kan besparen op verzuimkosten, wanneer er in bedrijven meer aandacht geschonken wordt aan een gezonde levenswijze. Dit kan bijvoorbeeld met de BRAVO aanpak: (meer) bewegen, (niet) roken, (minder) alcohol, (gezonde) voeding en ontspaning. Uit een enquête van Nationale Vacaturebank komt naar voren dat 79 procent van de werknemers productiever is door sporten. Ze voelen zich fitter en minder gespannen.

Voordelen van sporten op werk

Als werknemers de kans krijgen om onder werktijd te sporten, zijn ze productiever, gaan ze gemakkelijker met collega’s om en voelen ze zich meer tevreden. Dat blijkt uit onderzoek van Leeds Metropolitan University. Dat wordt ook door Zweeds onderzoek bevestigd: sportende werknemers krijgen meer werk gedaan in minder tijd. Hun concentratievermogen verbetert en hun stressniveau daalt, zodat ze beter in de workflow komen en blijven. Dit leidt op zijn beurt weer tot meer motivatie en de cirkel is rond. Dat heeft niet alleen met de sport zelf te maken, maar ook met het vooruitzicht van afwisseling: wanneer je het vooruitzicht hebt op een (half) uur voor jezelf, ben je geneigd zowel ervoor als erna een paar stappen extra te zetten. Zonder (het vooruitzicht op) een moment om op te laden, kan iemand nooit helemaal productief zijn. Sporten laat ook nieuwe ideeën opborrelen. Sporten maakt de geest vrij, waardoor nieuwe inzichten en ideeën tot de oppervlakte kunnen komen.

Sporten met collega’s bevordert bovendien het teamgevoel. Collega’s zien elkaar ook eens op een andere manier en leren elkaar beter kennen. Soms nemen sportende collega’s ook samen deel aan wedstrijden; van hardloopwedstrijden tot een viking / mud run. Samen toewerken naar een doel en dan op het moment suprême presteren; ook dat versterkt het teamgevoel. Uit het onderzoek van NISB komt naar voren dat sportieve werknemers een motiverend effect hebben op hun minder actieve collega’s. Ook dat is weer een win-win.

Mogelijkheden sporten op werk

Als bedrijfssport wordt vaak een fietsplan, toernooien en een fitnessregeling aangeboden. Uit het onderzoek van NISB zijn dat echter de minst populaire vormen van bedrijfssport. Werknemers prefereren interne competities tussen werknemers, aanpassingen op de werkvloer waardoor werknemers meer kunnen bewegen (bijvoorbeeld fitnessapparatuur en douchemogelijkheden op het werk) en de lunchwandeling. Het onderzoek van Monsterboard merkt op dat werkende Nederlanders sporten op werk graag (meer) als secundaire arbeidsvoorwaarde zien.

Bij Bodymentors geloven we dat sporten energie opwekt. Hoe meer energie iemand heeft, hoe meer hij / zij voor elkaar kan krijgen. We zijn ervaren in het coachen en trainen van managers en ondernemers. Ook zij zien dezelfde voordelen. Dankzij de unieke BodyMentors aanpak ‘Total LifeStyle Coaching’, bestaande uit training, inspanning, beweging, coaching en voeding, zetten we in op een gehele gezondheidsverbetering. Van het trainen van de manager tot het trainen van het team is natuurlijk maar een kleine stap. Neem contact met ons op voor een gesprek over de mogelijkheden van BodyMentors als bedrijfssport.